! COVID-19 ! Nauczanie zdalne.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz komunikatem CEA  ogłoszonym wieczorem, 23 października 2020 r., informujemy, że: ograniczeniu ulega funkcjonowanie Państwowego Liceum Czytaj więcej…

List Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dr hab. Piotra Glińskiego na Dzień Edukacji Narodowej 2020

Drodzy Dyrektorzy, Pedagodzy, Pracownicy i Uczniowie Szkół Artystycznych, Szanowni Państwo! Obchodzimy dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej – święto uznania dla nauczycielskiego trudu i podziękowania pedagogom za całoroczną pracę i opiekę. Każdego roku dajemy wyraz wdzięczności za ich poświęcenie, cierpliwość i umiejętność przekazywania wiedzy. Dzień Edukacji Narodowej Czytaj więcej…

List wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy Szkół Artystycznych, Szanowni Państwo! W przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego zwracam się do Państwa z serdecznymi pozdrowieniami, ale przede wszystkim z wyrazami wsparcia w obliczu niełatwej epidemicznej sytuacji. Szkoły artystyczne są jedną z gałęzi ogólnopolskiego systemu oświaty, nad którym pieczę Czytaj więcej…