Nowości w bibliotece szkolnej – maj 2018

Pozycje przekazane przez Centrum Edukacji Artystycznej: Szkoła artystyczna. Kwartalnik CEA. Zeszyt 1/2018 Zeszyty psychologiczno-pedagogiczne CEA. Zeszyt nr 4 – Różnorodność oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych w szkolnictwie artystycznym Bissinger-Ćwierz U., Nogaj A., Strategie radzenia sobie z tremą, Warszawa 2018   Książka przekazana w darze przez autora: Rzeźbiarzu mój – poeto… Czytaj więcej…

Nowości w bibliotece szkolnej – marzec 2018

Sztuka w procesie-proces w sztuce.Ku nowej filozofii ochrony dziedzictwa kultury. Projekt badawczy i redakcja naukowa Iwony Szmelter Jan Tarasin. Metamalarstwo. Projekt badań, ochrony, konserwacji i restauracji. Andrzej Rysiński. Ostre cięcie/Sharp cut– album monograficzny. Fangor. Plakaty Plakaty, Mieczysław Wasilewski  Dziekanka artystyczna. Fenomen kultury niezależnej 1972–1998 na Krakowskim Przedmieściu Czytaj więcej…

Nowe godziny pracy biblioteki szkolnej

Uwaga – w związku ze zmianą planu lekcji w II semestrze 2017/2018 zmieniają się godziny pracy biblioteki szkolnej: poniedziałek 8:00 – 9:50 i 13.30 – 15.40 środa 8.00 – 8.55 czwartek 8:00 – 10:55 i 12:35 – 13:40 piątek 10.50 – 11.50 Zapraszamy.

Nowości w bibliotece szkolnej – wrzesień 2016

Mirosław Duchnowski. To co pozostaje. Warszawa 2015 Karasek K. i in, Antoni Janusz Pastwa. Cienie, torsy, twarze. Warszawa 2014 Folga Januszowska D.i in., Ewa Walawska.Cielesność grafiki. Warszawa 2015 Pągowska T.i in., Mariusz Woszczyński.Postacie i krajobrazy. Warszawa 2016 Trzeciak P., Shitao. Rozważania o malowaniu mnicha. Warszawa 2014 Czytaj więcej…

Infrastruktura kultury i dofinansowanie pracowni komputerowej

Już są wyniki rozpatrzenia wniosku złożonego do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie „Rozwój infrastruktury kultury priorytet Infrastruktura szkolnictwa artystycznego„. Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży otrzymało dofinansowanie w kwocie 65 000 zł na zakup wyposażenia pracowni komputerowej, w szczególności na zakup Czytaj więcej…

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych – Perspektywy 2015

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych to ważny i zwykle szeroko komentowany instrument w badaniu jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Od wielu lat jest on też istotnym kryterium wyboru przez absolwentów gimnazjów dalszej drogi edukacji. 14 stycznia 2015 roku po raz siedemnasty Fundacja Edukacyjna Perspektywy opublikowała kolejny Ogólnopolski Ranking Czytaj więcej…