Pracownia fotografii i filmu

Na przedmiocie Podstawy filmu i fotografii realizowane są podstawy programowe określone Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmujący zagadnienia z fotografii i filmu. Nasza pracownia wyposażona jest w profesjonalny sprzęt fotograficzny i komputerowy (PC i Mac) oraz profesjonalne oprogramowanie do cyfrowej obróbki zdjęć i filmu. Czytaj więcej…

Pracownia projektowania graficznego

Program nauczania podstaw projektowania – kompozycji obejmuje: zapoznanie ucznia z praktyczną stroną działań artystycznych tradycyjnych i współczesnych,w tym komputerowych wykorzystanie różnych dziedzin wiedzy – plastycznej i technicznej do formowania przestrzeni poznanie kompozycji zapisu liternictwa i innych znaków, relacje między obrazem, znakiem (graficznym) i słowem (literą), Czytaj więcej…

Pracownia grafiki

Techniki graficzne są specjalnością szkoły. Program nauczania tego przedmiotu jest autorskim opracowaniem naszych nauczycieli grafików, opartym o podstawę programową dla zawodu plastyk. Lekcje grafiki pozwalają na poznanie szczególnej pracy jaką jest twórcza realizacja pomysłu: od projektu – poprzez przygotowanie graficznej matrycy – po wykonanie odbitki. Czytaj więcej…

Pracownia malarstwa

Pracownia malarska wyposażona w profesjonalny sprzęt i pomoce naukowe realizuje podstawy programowe określone Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszerzone o programy autorskie nauczycieli Liceum Plastycznego. Podstawowe problemy zagadnień formalnych to: światło, barwa, bryła, linia, faktura, przestrzeń, kompozycja (układy statyczne i dynamiczne). Dominujące tematy pracy Czytaj więcej…