Nowości w bibliotece szkolnej – wrzesień 2016

Mirosław Duchnowski. To co pozostaje. Warszawa 2015 Karasek K. i in, Antoni Janusz Pastwa. Cienie, torsy, twarze. Warszawa 2014 Folga Januszowska D.i in., Ewa Walawska.Cielesność grafiki. Warszawa 2015 Pągowska T.i in., Mariusz Woszczyński.Postacie i krajobrazy. Warszawa 2016 Trzeciak P., Shitao. Rozważania o malowaniu mnicha. Warszawa 2014 Czytaj więcej…

Infrastruktura kultury i dofinansowanie pracowni komputerowej

Już są wyniki rozpatrzenia wniosku złożonego do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie „Rozwój infrastruktury kultury priorytet Infrastruktura szkolnictwa artystycznego„. Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży otrzymało dofinansowanie w kwocie 65 000 zł na zakup wyposażenia pracowni komputerowej, w szczególności na zakup Czytaj więcej…

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych – Perspektywy 2015

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych to ważny i zwykle szeroko komentowany instrument w badaniu jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Od wielu lat jest on też istotnym kryterium wyboru przez absolwentów gimnazjów dalszej drogi edukacji. 14 stycznia 2015 roku po raz siedemnasty Fundacja Edukacyjna Perspektywy opublikowała kolejny Ogólnopolski Ranking Czytaj więcej…

Nowe pozycje na bibliotecznych półkach

KSIĄŻKI PODAROWANE BIBLIOTECE SZKOLNEJ PRZEZ CEA: 1. Sztuka polska Tom 1 – Romanizm Tom 2 – Gotyk Tom 3 – Renesans i manieryzm Tom 4 – Wczesny i dojrzały barok 2. Ornament. Wielka kolekcja. FOTOGRAFIA: 1. Susan Sontag, O Fotografii, Kraków 2009.  Najważniejsza w historii książka poświęcona 
fotografii. Wybitna amerykańska intelektualistka bada znaczenie i Czytaj więcej…

Pracownia fotografii i filmu

Na przedmiocie Podstawy filmu i fotografii realizowane są podstawy programowe określone Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmujący zagadnienia z fotografii i filmu. Nasza pracownia wyposażona jest w profesjonalny sprzęt fotograficzny i komputerowy (PC i Mac) oraz profesjonalne oprogramowanie do cyfrowej obróbki zdjęć i filmu. Czytaj więcej…

Pracownia projektowania graficznego

Program nauczania podstaw projektowania – kompozycji obejmuje: zapoznanie ucznia z praktyczną stroną działań artystycznych tradycyjnych i współczesnych,w tym komputerowych wykorzystanie różnych dziedzin wiedzy – plastycznej i technicznej do formowania przestrzeni poznanie kompozycji zapisu liternictwa i innych znaków, relacje między obrazem, znakiem (graficznym) i słowem (literą), Czytaj więcej…

Pracownia malarstwa

Pracownia malarska wyposażona w profesjonalny sprzęt i pomoce naukowe realizuje podstawy programowe określone Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszerzone o programy autorskie nauczycieli Liceum Plastycznego. Podstawowe problemy zagadnień formalnych to: światło, barwa, bryła, linia, faktura, przestrzeń, kompozycja (układy statyczne i dynamiczne). Dominujące tematy pracy Czytaj więcej…