Pracownia grafiki

Techniki graficzne są specjalnością szkoły. Program nauczania tego przedmiotu jest autorskim opracowaniem naszych nauczycieli grafików, opartym o podstawę programową dla zawodu plastyk. Lekcje grafiki pozwalają na poznanie szczególnej pracy jaką jest twórcza realizacja pomysłu: od projektu – poprzez przygotowanie graficznej matrycy – po wykonanie odbitki. Czytaj więcej…

Pracownia malarstwa

Pracownia malarska wyposażona w profesjonalny sprzęt i pomoce naukowe realizuje podstawy programowe określone Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszerzone o programy autorskie nauczycieli Liceum Plastycznego. Podstawowe problemy zagadnień formalnych to: światło, barwa, bryła, linia, faktura, przestrzeń, kompozycja (układy statyczne i dynamiczne). Dominujące tematy pracy Czytaj więcej…