Egzamin dyplomowy 24 i 25 czerwca 2020

Uwaga dyplomanci!
Zgodnie z komunikatem CEA dotyczącym organizacji egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych w roku szkolnym 2019/2020 informujemy, że nowy termin egzaminu dyplomowego w PLSP im. W. Kossaka w Łomży ustalony został na 24 (egzamin praktyczny) i 25 (historia sztuki) czerwca 2020 r.
Szczegółowe informacje przekaże wam wkrótce wychowawca i wicedyrektor szkoły.