Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe odbędą się w następujących terminach:

26 sierpnia 2019, godz. 10:00

  • język angielski

27 sierpnia 2019, godz. 10:00

  • rysunek i malarstwo
  • projektowanie graficzne

Przypominamy, że ze względu na remont budynku szkoły korzystamy z wejścia przez bibliotekę pedagogiczną (schodami na samą górę).
Uczniów przystępujących do egzaminów poprawkowych prosimy o zgłoszenie się przed egzaminem  do sekretariatu szkoły.