Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szk. 2018/2019

PONIEDZIAŁEK
10:35 – 10:55 i 11:40 – 16:30

WTOREK
13:30 – 16:30

ŚRODA
7:45 – 8:00 i 8:45 – 8:55

PIĄTEK
7:45 – 8:00 i 8:45 – 8:55 i 9:40 – 10:45