Godziny pracy biblioteki w roku szk. 2019/2020

Poniedziałek: 
8:00 – 10:45
12:45 – 14:00

Wtorek:
8:30– 9:45
11:45 – 13:30

Czwartek:
8:45 – 9:45

Piątek:
8:50 – 10:50