Godziny pracy pielęgniarki w roku szk. 2019/2020

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej czynny jest w godzinach:

Wtorek: 8:00 – 13:00
Czwartek: 10:00 – 12:35