Informacja o kształceniu na odległość

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice,

w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 roku, które nakłada na szkoły obowiązek prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, przedstawiamy zasady nauki zdalnej w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży.

Zasady obowiązują od 25 marca do czasu zakończenia edukacji zdalnej przez MEN. Każdy z nas pracuje we własnym domu, ale wciąż zostajemy w swoich rolach – ucznia i nauczyciela. Przedstawione zasady będą porządkowały nasze działania edukacyjne w kolejnych dniach. W zależności od tego, ile jeszcze będzie trwać zawieszenie zajęć, mogą one ulec modyfikacjom, dalszemu dostosowaniu do naszych wspólnych potrzeb i możliwości.

Otwórz dokument Zasady nauki zdalnej PLSP Łomża

 

Otwórz dokumentBezpieczeństwo – informacja dla rodziców