Komunikat CEA w sprawie egzaminów dyplomowych

Drodzy uczniowie i rodzice,
w związku z komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych informujemy, że dotychczas obowiązujący termin egzaminu dyplomowego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży JEST NIEAKTUALNY. Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację nie jesteśmy w stanie przewidzieć, na kiedy będziemy mogli zaplanować kolejny termin. O wszelkich nowych ustaleniach będziemy informować na bieżąco.
Dyrekcja PLSP w Łomży

KOMUNIKAT
Centrum Edukacji Artystycznej

w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych

W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że zgodnie z § 1 pkt 6 wskazanego rozporządzenia, dyrektor szkoły ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w szkołach artystycznych, w których są przeprowadzane te egzaminy. Powyższy zapis oznacza, że w związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie kraju, ustalenia podjęte do tej pory w zakresie terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych, a także w zakresie powołania odpowiednich komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych, wymagają zweryfikowania i ponownego ustalenia w oparciu o procedurę wynikającą z art. 44zn ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.).

Jednocześnie informujemy, że do czasu ustania zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa, Centrum nie widzi możliwości powołania komisji, a tym samym możliwości przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo dyplomantów i członków komisji dyplomowych.

Centrum Edukacji Artystycznej