Matury od 8 czerwca 2020

Drodzy maturzyści,
informujemy, że decyzją MEN tegoroczne matury rozpoczną się 8 czerwca 2020 r.  egzaminem pisemnym z języka polskiego. W tym roku maturzyści zwolnieni są ze zdawania maturalnych egzaminów ustnych. Podobnie, jak Pan Minister Edukacji Narodowej, wierzymy, że ten dodatkowy czas, który będziecie  mieć na przygotowanie się do egzaminów przełoży się na ich dobre wyniki. Jak tylko będzie to możliwe, będziemy dzielić się z Wami dalszymi informacjami dotyczącymi szczegółów organizacyjnych, a także egzaminu dyplomowego. Pozostańmy w kontakcie! Do zobaczenia! 🙂

Szczegółowe informacje o terminach egzaminów maturalnych MEN