Na skraju puszczy – regulamin III edycji Regionalnego Konkursu plastyczno-literackiego

Regulamin III edycji Regionalnego Konkursu plastyczno – literackiego
temat: „Na skraju puszczy”
dla uczniów szkół gimnazjalnych i klas VII szkoły podstawowej

Patronat:
Honorowy Patronat Podlaskiego Kuratora Oświaty
Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Łomża
Poseł na Sejm RP Lech Kołakowski
Instytut Badań Leśnictwa
Nadleśnictwo Białowieża
Nadleśnictwo Łomża
Muzeum Przyrody w Drozdowie

 1. Konkurs ma charakter jednostopniowy, adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i klasy VII szkół podstawowych. Ocenie podlegają wszystkie nadesłane prace spełniające wymogi regulaminowe. Prace konkursowe należy przesłać do 13 kwietnia 2018 r. Jury oceni prace. Ogłoszenie wyników nastąpi do 14 maja 2018r.
 2. Zasady uczestnictwa:
  W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjum i klas VII szkół podstawowych.
  Udział w konkursie jest bezpłatny.
  Każdy uczestnik może wziąć udział w obu kategoriach konkursowych.
  Na konkurs można nadesłać prace dotąd nigdzie niepublikowane i nie nagradzane w innych konkursach.
  Prace literackie prosimy dostarczyć w formie papierowej z dołączoną płytą z zapisem cyfrowym oraz pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.swoinska@gmail.com. Prace plastyczne należy zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem; nie zginać, nie rolować. Prace konkursowe, z dołączoną wypełnioną i podpisaną metryczką wg. wzoru, należy przesłać do 13 kwietnia 2018 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Liceum Plastyczne im.Wojciecha Kossaka w Łomży
  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1
  18-400 Łomża
  z dopiskiem: konkurs „Na skraju puszczy”
  Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora. Prace nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane na wystawę pokonkursową pozostają do dyspozycji Organizatora. Pozostałe będą zwracane autorom na ich pisemną prośbę oraz odsyłane na ich koszt.
  Cele konkursu:
  • przybliżenie dorobku naukowego profesor Simony Kossak,
  • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej,
  • propagowanie twórczości literackiej,
  • wspieranie i promowanie talentów literackich i plastycznych (stworzenie możliwości debiutu
  nieznanym dotąd twórcom),
  • zachęcanie do stosowania różnorodnych środków artystycznych w celu wyrażania swoich
  przeżyć, emocji
  • integracja młodych twórców
 3. Literatura przedmiotu:
  Lech Wilczek; „Spotkanie z Simoną Kossak”, Białowieża 2011
  Anna Kamińska; „Simona – opowieść o niezwyczajnym życiu”; Wydawnictwo Literackie 2015
  Dlaczego w trawie piszczy; „Gawędy” Simony Kossak, Radio Białystok 2009
  Simona Kossak, „Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej”, Ofcyna Wydawnicza FOREST
  Simona Kossak; „Saga Puszczy Białowieskiej”; wyd. MUZA 2001
  Książki są inspiracją, nie powinny stać się gotowym materiałem do wykorzystania.
  Inne źródła:
  http://mjakmarzenie.blogspot.com/2013/02/we-dwoje-w-puszczy-czyli-historia.html
  http://www.muzeum.bialystok.pl/s,miejsce-w-raju-flm-dokumentalny-o-simonie-kossak,239.html
  http://www.polskieradio.pl/9/1364/Artykul/1614552,Simona-Kossak-opowiesc-o-pani-na-Dziedzince
  http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/kampanie_i_akcje/zubryonline
 4. Przedmiotem konkursu są prace uczniów przygotowane w kategoriach:
  Literacka: Wiersz lub opowiadanie.
  Prace literackie powinny być napisane czcionką Times New Roman bądź Arial 12, interlinia 1,5 pkt.
  Plastyczna: Praca malarska wykonana w dowolnej technice malarskiej, format A3.
 5. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatorów. Jury oceni wszystkie prace nadesłane w określonym terminie. Jury konkursu będzie brało pod uwagę:
  • pomysł,
  • wartość merytoryczną,
  • zgodność z tematyką,
  • poziom literacki i artystyczny prac,
  • zgodność z zasadami konkursu.
  Decyzja Jury jest ostateczna. Odwołanie jest możliwe tylko w zakresie procedur organizacji konkursu w terminie 4 dni od ogłoszenia wyników.
  Nagrody: Organizator przewiduje przyznanie nagród i wyróżnień. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrodzeni, wyróżnieni uczestnicy oraz autorzy prac zakwalifkowanych do wystawy pokonkursowej wraz z opiekunami zostaną zaproszeni do uczestniczenia w jednodniowych warsztatach plastycznych zorganizowanych w pracowniach artystycznych Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1.
  Szczegółowy zakres i harmonogram warsztatów przedstawiony zostanie wraz z ogłoszeniem wyników konkursu.
  Terminy:
  Ogłoszenie wyników nastąpi do 14 maja 2018 roku. Uczestnicy otrzymają informację drogą mailową lub telefoniczną. Protokół z posiedzenia Jury zamieszczony będzie na stronie internetowej Organizatora: www.lplomza.pl
  Uroczystość wręczenia nagród połączona z zajęciami warsztatowymi odbędzie się na początku czerwca 2018 roku w siedzibie Organizatora.
  Na zakończenie konkursu Organizator przewiduje przygotowanie wydawnictwa okolicznościowego.
  W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Organizatorami:
  e-mail: katarzyna.swoinska@gmail.com
  opiekun konkursu: Katarzyna Swoińska, telefon: 86 / 2188 419

Regulamin w pliku pdf oraz karta uczestnictwa