Nauka zdalna

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży
przechodzi w tryb nauki zdalnej
od 7 do 27 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje w e-dzienniku.