Nowości w bibliotece szkolnej – czerwiec 2019

Marek Wyrzykowski. Outsider Artura Winiarskiego
to pierwsze opracowanie poświęcone twórczości żyjącego w latach 1951–2014 artysty malarza, profesora sztuk plastycznych, absolwenta i pedagoga ASP w Warszawie. Autor analizuje dostępne dzieła Wyrzykowskiego, przedstawia realia lat 70. ubiegłego wieku, w których malarz miał bardzo udany debiut i odnosił sukcesy nie tylko w Polsce, ale i Belgii, a także zastanawia się nad przyczynami jego późniejszego niebytu w życiu artystycznym i w historii sztuki współczesnej, analizuje życiową postawę twórcy, którego „malarstwo nie daje się przyporządkować do końca żadnemu z nurtów – realne zdawałoby się formy lewitują w niedookreślonej przestrzeni rozbudowywanych często w głąb plam i nieregularnych arabesek. Malarz prostoty i komplikacji, euforii i zniechęcenia, pleśni pokrywającej piękno, absurdalnych derywacji losu ludzkiego. Malował pojęcia, a nie rzeczy”. Wyrzykowskiego wspominają także przyjaciele i współpracownicy: Stanisław Andrzejewski, Rafał Kowalski, Zbigniew Taranienko i Krzysztof Wachowiak. Autorem projektu graficznego jest Błażej Ostoja Lniski.

Helena Hryszko, Tkaniny z grobu królowej Jadwigi, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2017, 248 s., ilustr., 27 cm. Projekt graficzny Paweł Osial
Książka jest kompleksowym opracowaniem tkanin wydobytych w 1949 r. z grobu królowej Jadwigi pochowanej w 1399 r. w katedrze na Wawelu. Autorka jako pierwsza miała możność wszechstronnego zbadania ok. 200 kruchych fragmentów, do zabezpieczenia których zastosowała opracowaną przez siebie metodę fibrylizacji. Książka, opatrzona licznymi fotografiami i rysunkami rekonstrukcyjnymi, opisuje przebieg prac badawczych i analitycznych. Dostarczyły one wielu nowych informacji, pozwoliły zweryfikować wcześniejsze sądy i wzbogaciły wiedzę o pochówku królowej, zwłaszcza o stroju grobowym.

Katalog wystawy Oblicza Polski-oblicza Polaków, prezentowanej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie 20.02.2019- 9.02.2010.
To kolejna odsłona prezentacji sztuki polskiej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, przygotowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Kuratorki Natalia Koziara i Paulina Chełmecka przygotowały ekspozycję, która opowiada o Polsce poprzez oblicza jej obywateli. Dlatego obok prezentowanych w tzw. Antyszabrze portretów wielkich wodzów, jak Jan III Sobieski czy Józef Piłsudski, i znanych artystów (przepięknie sportretowana przez Franciszka Krudowskiego Helena Modrzejewska) na wystawie pojawiły się przejmujące wizerunki robotników i biedoty – np.  „Śmieciarze” i „Koncert” Wlastimila Hofmana, „Kowal” Franciszka Teodora Ejsmonda czy „Kobiety modlące się w kruchcie” Mieczysława Reyznera).