Nowości w bibliotece szkolnej – maj 2018

Pozycje przekazane przez Centrum Edukacji Artystycznej:

  1. Szkoła artystyczna. Kwartalnik CEA. Zeszyt 1/2018
  2. Zeszyty psychologiczno-pedagogiczne CEA. Zeszyt nr 4 – Różnorodność oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych w szkolnictwie artystycznym
  3. Bissinger-Ćwierz U., Nogaj A., Strategie radzenia sobie z tremą, Warszawa 2018

 

Książka przekazana w darze przez autora:

Rzeźbiarzu mój – poeto… Życie i twórczość Kazimierza Witolda Ostrowskiego. Lwów 1848-Warszawa 1880

Artysta rzeźbiarz Kazimierz Ostrowski 1848 – 1880, autor alegorycznej rzeźby „Polonia” – patriotycznego ideału Ojczyzny – wykonanej w roku 1872, w setną rocznicę pierwszago rozbioru Polski. Niewątpliwy urok osobisty pozwolił mu nawiązać przyjaźnie z najwybitniejszymi osobistościami świata literackiego, jak: Edward Odyniec, Józef Ignacy Kraszewski, Adam Pług, Władysław Bełza, teatru; Helena Modrzejewska, Romana Popiel, artystów; Stanislaw Witkiewicz, Maksymilian i Aleksander Gierymscy, Adam Chmielowski – świety brat Albert. Pełen energii, uzdolniony w różnych dziedzinach, starał się poznawać wszystko co nowe, odrzucając wszelkie konformizmy. Występował na scenie teatru, podróżował, przemieszczał się w tempie, można by powiedzieć, czasów nam współczesnych. Droga prowadziła ze Lwowa przez Wiedeń, Berlin do Warszawy. W krótkim czasie Kazimierz stał się znanym rzeźbiarzem, wyróżnianym przez środowisko artystyczne.
Autor książki, Ostrowski Józef Jan Maciej, architekt, ur. 06.05.1940 w Warszawie.  Studia  architektoniczne na Politechnice Warszawskiej. Dyplom architekta otrzymał     w Ecole Spéciale d’Architecture w Paryżu, gdzie mieszka od 1963 roku. Członek Ordre des Architectes Francais. Autor wielu projektów i realizacji. Uczestnik licznych konkursów urbanistycznych i architektonicznych. Zajmuje się też tworczością literacką. Członek Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego Biblioteki Polskiej w Paryżu. (http://www.akademicka.pl/index.php?detale=1&a=1&id=99011099)