Nowości w bibliotece szkolnej – marzec 2018

  1. Sztuka w procesie-proces w sztuce.Ku nowej filozofii ochrony dziedzictwa kultury. Projekt badawczy i redakcja naukowa Iwony Szmelter
  2. Jan Tarasin. Metamalarstwo. Projekt badań, ochrony, konserwacji i restauracji.
  3. Andrzej Rysiński. Ostre cięcie/Sharp cut– album monograficzny.
  4. Fangor. Plakaty
  5. Plakaty, Mieczysław Wasilewski 
  6. Dziekanka artystyczna. Fenomen kultury niezależnej 1972–1998 na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie
  7. Henryk Tomaszewski. Plakaty.