Nowy program stypendialny dla dziewcząt

Stypendium-Nowe-technologie-dla-dziewczyn

Nowy program stypendialny „Nowe technologie dla dziewczyn”. Do rozdysponowania jest dwadzieścia stypendiów w wysokości 12 000 zł (brutto)! Warunkiem jest aplikowanie na studia na politechnikę.

„Nowe technologie dla dziewczyn” to pierwszy w Polsce program stypendialny skierowany do młodych kobiet zainteresowanych kierunkami związanymi z informatyką. Nabór do programu wystartował 1 kwietnia. Organizatorami programu są Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz firma Intel.

Inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania się nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem. Chcemy pomóc m.in. utalentowanym maturzystkom w planowaniu edukacji, a potem w budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej, czy też w nauce.

Stypendystki „Nowych Technologii Dla Dziewczyn” dostaną nie tylko pieniądze – mogą także liczyć na wsparcie merytoryczne. Będą pod opieką Mentora lub Mentorki – doświadczonych pracowników firmy Intel. Niektóre z nich zaprosimy również do wzięcia udziału w programie stażowym w Intel Technology Poland w Gdańsku.

Więcej informacji: www.stypendiadladziewczyn.pl