Dokumenty szkolne

Uprzejmie informujemy rodziców oraz uczniów naszej szkoły, że na stronie Centrum Edukacji Artystycznej  dostępne są wszelkie aktualne dokumenty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące szkolnictwa artystycznego. Można tam w łatwy sposób zapoznać się  z aktami prawnymi regulującymi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkół, pracę nauczycieli, psychologów szkolnych, dyrekcji, nadzoru pedagogicznego itp. Zachęcamy do lektury.

 

Bieżące dokumenty:

Kalendarz wydarzeń szkolnych – II semestr 2017/2018

 

 

Dokumenty szkolne:

 

Otwórz dokument

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

 

Otwórz dokumentRozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Otwórz dokument

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

 

Pobierz plik Rozporządzenie MKiDN w sprawie szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

 

Pobierz plik Ustawa o systemie oświaty (stan na dzień 1 września 2017)

 

Pobierz plik Statut Liceum Plastycznego im. W.Kossaka w Łomży

 

Pobierz plik Regulamin Egzaminu Dyplomowego

 

Regulamin prowadzenia i postępowania z dokumentacją przebiegu nauczania

 

Pobierz plik Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

 

Pobierz plik Regulamin rekrutacji do Liceum Plastycznego im.Wojciecha  Kossaka w Łomży

 

Pobierz plik Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności

 

Raporty z ewaluacji:

Pobierz plik

Ewaluacja wewnętrzna 2017 – raport

 

Pobierz plik

Ewaluacja wewnętrzna 2016 – raport

 

Pobierz plik

 Ewaluacja wewnętrzna 2015 – raport

 

Pobierz plik

Ewaluacja wewnętrzna 2013 – raport

 

Pobierz plik

Ewaluacja wewnętrzna 2010 – raport

 

Pobierz plik

Ewaluacja zewnętrzna problemowa 2014 – raport