Dokumenty szkolne

Na stronie Centrum Edukacji Artystycznej  dostępne są aktualne dokumenty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące szkolnictwa artystycznego (akty prawne regulujące działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkół, pracę nauczycieli, psychologów szkolnych, dyrekcji, nadzoru pedagogicznego itp.) Zachęcamy do lektury.

 

Dokumenty wewnątrzszkolne:

 

Otwórz dokument

Statut Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży

 

Otwórz dokumentSzkolny program wychowawczo-profilaktyczny

 

Otwórz dokumentSzkolny zestaw podręczników 2020/2021

 

Otwórz dokumentSzkolny zestaw programów nauczania (przedmioty ogólnokształcące) 

 

Otwórz dokument

Szkolny zestaw programów nauczania (przedmioty artystyczne) 

 

Otwórz dokumentRegulamin Egzaminu Dyplomowego

 

AKTUALIZACJA Regulamin rekrutacji 

 

Harmonogram pracy szkoły 2020/2021

 

Wniosek rodzica o usprawiedliwienie

 

Wniosek rodzica o zwolnienie z lekcji

 

Wniosek rodzica o zwolnienie ucznia z zajęć WF

 

Wniosek pełnoletniego ucznia o zwolnienie z zajęć WF

 

Otwórz dokument

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 1 września 2020 r.

 

Otwórz dokument

Regulamin e-dziennika dla rodziców

 

Otwórz dokument

Regulamin e-dziennika

 

Procedury przychodzenia i przebywania na terenie szkoły w związku z COVID-19

 

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID – 19 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna w związku z pandemią COVID-19

 

Oświadczenie pracownika/ucznia pełnoletniego w związku z pandemią COVID-19

 

Regulamin kształcenia na odległość

Raporty z ewaluacji:

 

Ewaluacja wewnętrzna 2020 – raport

 

Ewaluacja wewnętrzna 2019 – raport

 

Ewaluacja wewnętrzna 2018 – raport

 

Pobierz plik

Ewaluacja wewnętrzna 2017 – raport

 

Pobierz plik

Ewaluacja wewnętrzna 2016 – raport

 

Pobierz plik

 Ewaluacja wewnętrzna 2015 – raport

 

Pobierz plik

Ewaluacja wewnętrzna 2013 – raport

 

Pobierz plik

Ewaluacja wewnętrzna 2010 – raport

 

Pobierz plik

Ewaluacja zewnętrzna problemowa 2014 – raport