Dokumenty szkolne

Na stronie Centrum Edukacji Artystycznej  dostępne są aktualne dokumenty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące szkolnictwa artystycznego (akty prawne regulujące działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkół, pracę nauczycieli, psychologów szkolnych, dyrekcji, nadzoru pedagogicznego itp.) Zachęcamy do lektury.

 

Dokumenty wewnątrzszkolne:

 

Otwórz dokument

Statut Liceum Plastycznego im. W.Kossaka w Łomży

 

Otwórz dokumentSzkolny program wychowawczo-profilaktyczny

 

Otwórz dokumentRegulamin Egzaminu Dyplomowego

 

Regulamin rekrutacji 

 

Harmonogram pracy szkoły 2018/2019

Raporty z ewaluacji:

 

Ewaluacja wewnętrzna 2018 – raport

 

Pobierz plik

Ewaluacja wewnętrzna 2017 – raport

 

Pobierz plik

Ewaluacja wewnętrzna 2016 – raport

 

Pobierz plik

 Ewaluacja wewnętrzna 2015 – raport

 

Pobierz plik

Ewaluacja wewnętrzna 2013 – raport

 

Pobierz plik

Ewaluacja wewnętrzna 2010 – raport

 

Pobierz plik

Ewaluacja zewnętrzna problemowa 2014 – raport