Kontakt

Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
18-400 Łomża
Tel./fax 086 218 84 19
e-mail: sekretariat@lplomza.pl

Sekretariat szkoły
czynny w godzinach od 8.00 do 16.00

Dyrektor
mgr Lidia Radziwanowicz
przyjmuje w poniedziałek i wtorek od 10.00 do 15.00

Wicedyrektor
mgr Antoni Mieczkowski
przyjmuje w środy i piątki od 9.00 do 14.00

Opieka nad stroną internetową:
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania naszej strony internetowej prosimy zgłaszać telefonicznie na numer sekretariatu szkoły lub mailowo – sekretariat@lplomza.pl

 

Numer konta Rady Rodziców:
30 1020 1332 0000 1102 0027 4019
Bank PKO BP

————————————

Informujemy, że w okresie wakacji sekretariat Liceum Plastycznego im.W.Kossaka w Łomży
obsługuje interesantów w godzinach 8.30 – 15.30
————————————