Pedagog

Godziny pracy:
Pedagog szkolny dostępny jest w godzinach:
poniedziałek 11:30 – 15:30
środa 8:00 – 11:00
czwartek    8:00 – 11:00
Przyjdź do pedagoga gdy:
  1. Czujesz, że nikt  Cię nie rozumie, jesteś samotny…
  2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem…
  3. Masz złe wyniki w nauce…
  4. Potrzebujesz rady w ważnej dla Ciebie sprawie…
  5. Masz trudności z nawiązywaniem kontaktów…
  6. Masz problemy rodzinne…
  7. Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej…
  8. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem…
  9. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić…

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
Rodzicom proponuję spotkania indywidualne w poniedziałki.
Można przyjść bez zapowiedzi, ale najlepiej po uprzednim  umówieniu spotkania.

Ponadto pedagog dyżuruje w czasie każdej wywiadówki.