Pracownicy szkoły

Lidia Jadwiga Radziwanowicz – dyrektor
Antoni Mieczkowski – wicedyrektor
Małgorzata Wagner – kierownik do spraw programowych
Joanna Maria Rakowska – pedagog

Przedmioty artystyczno-zawodowe
 • Radosław Cezary Gwizdon – historia sztuki
 • Teresa Adamowska – rysunek i malarstwo
 • Anna Karwowska – rysunek i malarstwo
 • Michał Michalik – podstawy projektowania, publikacje multimedialne
 • Stanisław Kędzielawski – rysunek i malarstwo
 • Katarzyna Swoińska – techniki druku artystycznego
 • Magdalena Rusiecka – podstawy projektowania
 • Gabriela Horosz – projektowanie graficzne
 • Adam Artur Tymiński – rzeźba
 • Urszula Sępkowska – rzeźba
 • Ewa Skłodowska – realizacje intermedialne, film i fotografia
 • Antoni Mieczkowski – rysunek i malarstwo
 Przedmioty ogólnokształcące
 • Edyta Ejsmont – język polski, biblioteka
 • Zbyszek Marek Rutkowski – język polski, język rosyjski
 • Anna Faszcza – język angielski
 • Małgorzata Wagner – język angielski
 • Katarzyna Lutostańska – język włoski
 • Joanna Milianowicz – język niemiecki
 • Maciej Grabowski – historia, WOS
 • Wioleta Radomska – geografia
 • Iwona Kupidłowska – biologia, chemia, podstawy przedsiębiorczości
 • Grażyna Mierzejewska – matematyka
 • Marek Uliński – fizyka
 • Waldemar Cwalina – informatyka
 • Sylwia Znoińska – wychowanie fizyczne
 • ks. Paweł Nocko – religia
 • Bernard Zbigniew Kossakowski – edukacja dla bezpieczeństwa
Pracownicy obsługi i administracji
 • Anna Wachowska
 • Maria Wanda Zaremba
 • Zofia Najda
 • Wioleta Chajęcka
 • Wiesława Dymnicka
 • Jolanta Węgrowska
 • Henryk Krajewski
 • Tomasz Wachowski