Pracownicy szkoły

Małgorzata Wagner – dyrektor
Gabriela Horosz – wicedyrektor
Anna Faszcza – kierownik sekcji do spraw programowych
Joanna Maria Rakowska – pedagog
Andrzej Rybus-Tołłoczko – inspektor ochrony danych osobowych

Przedmioty artystyczno-zawodowe
 • Radosław Cezary Gwizdon – historia sztuki
 • Teresa Adamowska – rysunek i malarstwo
 • Anna Karwowska – rysunek i malarstwo
 • Urszula Sępkowska– rysunek i malarstwo
 • Adam Artur Tymiński – rzeźba
 • Katarzyna Swoińska – techniki druku artystycznego
 • Justyna Gołaszewska – techniki druku artystycznego
 • Ewa Skłodowska – realizacje intermedialne, film i fotografia
 • Gabriela Horosz – projektowanie graficzne
 • Michał Michalik – projektowanie graficzne, projektowanie multimedialne, podstawy projektowania
 • Magdalena Rusiecka – podstawy projektowania, techniki druku artystycznego
 Przedmioty ogólnokształcące
 • Edyta Ejsmont – język polski, biblioteka
 • Zbyszek Marek Rutkowski – język polski, język rosyjski
 • Anna Faszcza – język angielski
 • Małgorzata Wagner – język angielski
 • Monika Kalinowska – język angielski
 • Katarzyna Lutostańska – język włoski
 • Maciej Grabowski – historia, WOS
 • Wioleta Radomska – geografia
 • Iwona Kupidłowska – biologia, chemia, podstawy przedsiębiorczości
 • Grażyna Mierzejewska – matematyka
 • Elżbieta Szleszyńska – matematyka, informatyka
 • Aneta Rabek – fizyka
 • Sylwia Znoińska – wychowanie fizyczne
 • Bernard Zbigniew Kossakowski – edukacja dla bezpieczeństwa
 • ks. Mateusz Płotczyk – religia
Pracownicy obsługi i administracji
 • Maria Wanda Zaremba
 • Wioleta Chajęcka
 • Emilia Wiśniewska
 • Tomasz Wachowski
 • Zofia Najda
 • Wiesława Dymnicka
 • Wioletta Niedzielska
 • Waldemar Gładysz