Oferty pracy

Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży zatrudni od 1 września 2019 r.:

  • nauczyciela rysunku i malarstwa – w pełnym wymiarze czasu pracy
    Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe (dyplom ukończenia uczelni artystycznej z tytułem magistra, kierunek malarstwo lub pokrewny) oraz przygotowanie pedagogiczne.
  • nauczyciela podstaw fotografii i filmu – w niepełnym wymiarze czasu pracy (9/18)
    Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe (dyplom ukończenia uczelni artystycznej z tytułem magistra, specjalność fotografia/film/animacja/intermedia itp.) oraz przygotowanie pedagogiczne.

Dokumenty aplikacyjne wraz z formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych (POBIERZ FORMULARZ) można składać do 15 maja 2019 r. osobiście w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres:
Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
18-400 Łomża
e-mail: sekretariat@lplomza.pl