Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) – jesteśmy połączeni!

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Z dumą informujemy, że Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka jest pierwszą w Łomży i regionie szkołą, której społeczność już korzysta z szerokopasmowego internetu OSE!

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu: https://ose.gov.pl/poznaj-internet-ose