Pamiątki rodziny Kossaków w rejestrze zabytków

Z satysfakcją przekazujemy informację, że w dniu 09.11.2021 roku Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków podpisała decyzję dotyczącą wpisania do rejestru zabytków województwa podlaskiego kolekcji pamiątek rodziny Kossaków, w skład których wchodzą:  obrazy  – „Portret Zofii Kossak Gałczyńskiej” oraz „Majątek Stawiski” z II poł XIX w., dywan z II poł. XIX w., krzesło z pocz. XIX w., stoliczek z pocz. XIX w. wraz z kolekcją 3 sztuk książek z I ćw. XX w.

Portret Zofii Kossak Gałczyńskiej

Wszystkie te przedmioty stanowią obecnie własność Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży. Zostały przekazane naszej szkole przez wnuczkę wielkiego artysty i patrona naszej szkoły, profesor Simonę Kossak.
Wpisanie obiektów do rejestru zabytków jest dla całej społeczności szkolnej bardzo ważnym etapem w pielęgnowaniu pamięci i dbałości o artystyczny dorobek rodu Kossaków.

Przedmiotowe obiekty, poza bezpośrednim związkiem z jedną z najznamienitszych artystycznych polskich rodzin, posiadają również niezaprzeczalne wartości artystyczne. Obrazy są przykładem wysmakowanego kunsztu artystów je tworzących. „Portret Zofii Kossak Gałczyńskiej” jest doskonałym przykładem reprezentującym nurt realizmu w malarstwie polskim 2 poł. XIX w. z nawiązanymi do sztuki romantyzmu. Pejzaż obrazujący „Majątek Stawiski” autorstwa Juliusza Kossaka, jako przykład sentymentalnorealistycznego wątku związanego z polską wsią, jest wybitnym przykładem malarskiego ukazania rodzimego pejzażu. Stolik, krzesło oraz dywan stanowią bardzo dobre przykłady wytworów rzemiosła artystycznego, reprezentujące zarówno styl emipre, klasycyzm oraz nawiązania do sztuki orientu.

Po więcej informacji odsyłamy do strony Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Mamy nadzieję, że niebawem będziemy mogli podzielić się kolejnymi dobrymi wiadomościami związanymi z pamiątkami Simony Kossak 😉