Pismo Ministra Macieja Kopcia dotyczące cyberbezpieczeństwa

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo Pana Ministra Macieja Kopcia skierowane do Dyrektorów i Nauczycieli, w związku z występującym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów korzystających
z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Z poważaniem,
Rafał Lew-Starowicz
Zastępca Dyrektora
Departament Podręczników, Programów i Innowacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 Cyberbezpieczeństwo