Plener w Drohiczynie

Po raz drugi Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży byli organizatorami Pleneru Malarskiego pt. „Pejzaż podlaski w oczach młodych plastyków”. Plener w tym roku odbywał się w Drohiczynie w dniach 28.09 – 2.10. 2015 r i brali w nim udział uczniowie klas II i III z Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży i Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu.

Cele pleneru byłą promocja i popularyzacja walorów krajobrazowych województwa podlaskiego a także wsparcie działalności edukacyjno-artystycznej liceów plastycznych funkcjonujących w województwie podlaskim.
Prace malarskie powstałe na plenerze będą przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu w celach organizacji wystawy i realizacji innych zadań promocyjnych Województwa Podlaskiego.