Podejmij olimpijskie wyzwanie – XL Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w XL edycji Olimpiady Artystycznej.

Olimpiada Artystyczna obejmuje dwie sekcje – historii muzyki i historii sztuki. Tytuł laureata i tytuł finalisty Olimpiady Artystycznej uprawnia do zwolnienia z egzaminu maturalnego odpowiednio: z historii muzyki – uczestników sekcji historii muzyki, z historii sztuki – uczestników sekcji historii sztuki.
Więcej szczegółów na stronie: www.olimpiada-artystyczna.pl.