Powrót do nauczania stacjonarnego od 21.02.2022

Informujemy, że w związku rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. zmienia się datę końcową czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na terenie kraju z dnia 27 lutego 2022 r. na dzień 20 lutego 2022 r.

Powyższa zmiana oznacza powrót do nauczania stacjonarnego z dniem 21 lutego 2022 r.

Od poniedziałku, 21 lutego 2022 r. wszystkie zajęcia realizowane będą w budynku szkoły.

Szczegółowe informacje w e-dzienniku.