Pracownia grafiki

Techniki graficzne to pierwsza specjalizacja Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży. Na jej podbudowie szkoła się rozwija od 25 lat. Tradycyjny warsztat graficzny nie traci na sile, a dziś, obok powszechnej cyfryzacji nabiera innego wymiaru.

Uczniowie chętnie realizują swoje dyplomy w technikach warsztatowych. Nasz dorobek, doświadczenie i ciekawość graficzna nakazuje nam realizować misję pielęgnowania tradycji graficznej. Chcemy, aby nadal udawało się nam rozwijać pasję rytowania, trawienia, odbijania wśród młodych twórców.

Szkoła jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu graficznego dla uczniów średnich szkół artystycznych – Biennale Wklęsłodruku. To hołd dla warsztatu. Odbyły się dwie edycje: w 2015 i 2017 roku. Oto tekst wprowadzający do imprezy, opracowany na wstępie przygotowań:

Żyjemy w czasie ścierania się dwóch epok technologicznych. Niech będzie to dla nas moment refleksji – zadbania o tradycję matrycy, o tradycję sygnowanej odbitki, o to wszystko czym grafika warsztatowa na nas „patrzy”. Klasyczne techniki metalowe, które obejmują szeroki wachlarz technik trawionych i ciętych, oferują młodym twórcom specyficzny charakter ekspresji oraz bogactwo graficznych środków wyrazu – jak pisze Barbara Chojnacka w katalogu wystawy – ”swobodną, płynną kreskę akwaforty, postrzępioną linię suchej igły, czystość kreski miedziorytu, malarskie efekty płaszczyznowej akwatinty, miękkie półtony mezzotinty, pewną nieprzewidywalną fakturę odprysku”/1.
Kontynuując myślenie Witolda Skulicza o imprezie graficznej jako o „wyspie czystej, bezinteresownej, gdzie tysiące artystów szuka spełnienia swoich marzeń twórczych” – chcielibyśmy jak On podjąć wysiłek „by imprezy te (graficzne)  utrzymać przy życiu by urastały do rangi misji, której warto poświęcić życie” /2
W dzisiejszych czasach gdy klasyczny warsztat graficzny spotyka się w praktyce z nowoczesnymi technologiami powinniśmy zatrzymać się na chwilę, przyjrzeć tradycji graficznych technik metalowych, zobaczyć jak się rozwijają. Zawrócić na chwilę z medialnej drogi. 

1 Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 2012
2 Witold Skulicz, Wstęp do katalogu Międzynarodowego Triennale Grafiki,Kraków 2003

Zajęcia w pracowni  prowadzone  są z uczniami klas    I-IV wg. przygotowanego    przez nauczycieli przedmiotu wg.  autorskiego programu nauczania napisanego do podstaw programowych   opracowanych     przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Pracownia wykształciła 350 absolwentów „warsztatówki” do roku 2017, którzy z powodzeniem podejmują studia, pracę i wracają do nas. Wracają jako młodsza kadra pedagogiczna, jako przyjaciele, jako twórcy.
Praca na zajęciach jest rozbudowana, obejmuje etap projektowy, przygotowanie matryc graficznych, pracę manualną, gdzie proces jest rozłożony w czasie w zależności od realizacji. Etapem końcowym jest wykonanie odbitek. Cała droga to wykorzystanie odpowiednich materiałów i narzędzi graficznych.
W pracowni odbywają się spotkania graficzne dla dzieci. najmłodsi poznają tajniki warsztatu,  ekscytującą dla nich częścią pracowni jest prasa do odbijania grafik. Po zajęciach pozostaje ślad graficzny w postaci dużej, przygotowanej w zespole monotypii.  Tematyka zajęć jest dobrana do zainteresowań uczniów, ich manualnych możliwości, realizacja uczy współpracy i co ważne –  szybko widać efekt. Zmiana miejsca, wyjście z ławki szkolnej to zawsze pretekst do inspiracji.

Graficzne zmagania szkolniaków

Warsztaty graficzne – kolografia

Była jesień, była zima – aż zapachniało graficzną łąką…

Pracownia  gości również starszych uczniów, młodych pasjonatów sztuk graficznych.

Takie spotkania są czymś  innym  niż szkolna plastyczna rzeczywistość, a mogą robudzić pasję do działań plastycznych.

Doświadczania graficznego ciąg dalszy 🙂

Przyjechali goście z ciastem do przedświątecznej pracy 🙂

Warsztaty

Twórcze spotkania z artystami Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach: szkolnej i akademii  to kolejne przedsięwzięcie dopełniające graficzną edukacją naszych uczniów.

Warsztaty druku eksperymentalnego

Warsztaty z sitodruku

Łódź warsztatowo!

opracowanie: Katarzyna Swoińska