Pracownia grafiki

Techniki graficzne są specjalnością szkoły. Program nauczania tego przedmiotu jest autorskim opracowaniem naszych nauczycieli grafików, opartym o podstawę programową dla zawodu plastyk. Lekcje grafiki pozwalają na poznanie szczególnej pracy jaką jest twórcza realizacja pomysłu: od projektu – poprzez przygotowanie graficznej matrycy – po wykonanie odbitki.
W pracowni szkolnej w tradycyjnych technikach graficznych powstają linoryty i drzeworyty z technik wypukłodrukowych oraz akwaforty, akwatinty z technik wklęsłodrukowych – trawionych. Grafika pozwala na wypowiedź artystyczną, poszukiwania techniczne, wielonakładowy zapis twórczy. Tematyka zadań to inspiracje naturą, pejzażem, człowiekiem, ściśle powiązana z zagadnieniami – problemami plastycznymi.