Pracownia malarstwa

Pracownia malarska wyposażona w profesjonalny sprzęt i pomoce naukowe realizuje podstawy programowe określone Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszerzone o programy autorskie nauczycieli Liceum Plastycznego.
Podstawowe problemy zagadnień formalnych to: światło, barwa, bryła, linia, faktura, przestrzeń, kompozycja (układy statyczne i dynamiczne).
Dominujące tematy pracy to: martwa natura, pejzaż, postać, portret, ćwiczenia z wyobraźni.

Pracownia malarska jest miejscem na rozwój artystyczny ucznia i eksperyment plastyczny, który pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach.