Pracownia rzeźby

W pracowni realizowany jest autorski program nauczania obejmujący zapoznanie z warsztatem rzeźbiarskim i podstawowymi technikami rzeźbiarskimi . Ćwiczenia realizowane są w glinie, gipsie, drewnie oraz przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych tworzyw.  W  programie przewidziane są ćwiczenia medalierskie, płaskorzeźba oraz rzeźba pełna. Są to działania z natury i wyobraźni, których głównym celem jest rozwój kreatywnego myślenia i zdobycie umiejętności świadomego posługiwania się w rzeźbie środkami wyrazu artystycznego.

animacja4