Rekrutacja – składanie dokumentów (aktualizacja)

W związku z pandemią Covid-19 informujemy, że na tę chwilę, ogólne zasady rekrutacji do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. W. Kossaka w Łomży pozostają bez zmian. Jednak ze względu na wymagania ograniczonego kontaktu prosimy o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych drogą mailową. Dokumenty w postaci skanu lub zdjęcia zrobionego telefonem komórkowym wysyłamy na adres: sekretariat@lplomza.pl lub sekretariatlp@wp.pl.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, kandydaci mający problem z uzyskaniem zaświadczenia lekarskiego w czasie trwania pandemii COVID-19 proszeni są o przysłanie do szkoły drogą elektroniczną  informacji o niemożności uzyskania takiego zaświadczenia ze wskazaniem przyczyny.

Gdy sytuacja wróci do normy, poprosimy o dostarczenie oryginałów. W razie zmian będziemy niezwłocznie i na bieżąco Państwa informować. Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową.