Konsultacje

Konsultacje dla kandydatów

Konsultacji udzielają nauczyciele plastycy
od poniedziałku do CZWARTKU w godz. 8.00 – 15.00, w piątki w godz. 8.00 – 17.00

Konsultacje udzielane są także w czasie trwania bezpłatnych zajęć dla gimnazjalistów.

Zapraszamy z własnymi pracami plastycznymi (konsultacje są BEZPŁATNE, można umówić się przez telefon)

Kontakt:
Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1,
18-400 Łomża
Tel./fax 086 218 84 19
e-mail: sekretariat@lplomza.pl