Konsultacje dla kandydatów

Konsultacji udzielają nauczyciele plastycy
od 10 lutego 2020, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14:30, w środy od 8:00 do 16:00.

Zapraszamy kandydatów z własnymi pracami plastycznymi (konsultacje są BEZPŁATNE, można umówić się przez telefon)

Kontakt:
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1,
18-400 Łomża
Tel./fax 86 218 84 19
e-mail: sekretariat@lplomza.pl