Konsultacje dla kandydatów

Konsultacji udzielają nauczyciele plastycy
od lutego każdego roku, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 oraz w soboty, w godz. 10.00 – 12.00, w czasie trwania zajęć Szkółki plastycznej

Zapraszamy z własnymi pracami plastycznymi (konsultacje są BEZPŁATNE, można umówić się przez telefon)

Kontakt:
Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1,
18-400 Łomża
Tel./fax 86 218 84 19
e-mail: sekretariat@lplomza.pl28