Harmonogram rekrutacji

na rok szkolny 2019/2020
do Liceum Plastycznego/Liceum Sztuk Plastycznych
im. Wojciecha Kossaka w Łomży

 

 Terminy składania dokumentów i rekrutacji 2019

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW – od 11 marca do 30 maja 2019 r.

 • wniosek
 • kwestionariusz kandydata ze zgodą na przetwarzanie danych
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy III gimnazjum/ VIII szkoły podstawowej
 • dwa zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie

EGZAMIN WSTĘPNY – 1 czerwca 2019 r. (sobota), godzina 9:00

 1. Spotkanie ogólne dyrektora szkoły z kandydatami i rodzicami, sala 38, III piętro, godz. 9:00
 2. Egzamin praktyczny:
  – rysunek
  – malarstwo
  – kompozycja przestrzenna
 3. Egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia
3 czerwca 2019 r. godz. 12:00
informacja tel. 86 21 88 419 lub w zakładce z wynikami na szkolnej stronie internetowej

Składanie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty
do 26 czerwca 2019 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych
26 czerwca 2019 r. godz. 15:00

Spotkanie z uczniami i rodzicami klas pierwszych
28 czerwca 2019 r. godz. 16:00