Harmonogram rekrutacji

na rok szkolny 2020/2021
do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
im. Wojciecha Kossaka w Łomży

 

 Terminy składania dokumentów i rekrutacji 2020

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW – od 9 marca do 22 maja 2020 r.

 • wniosek
 • kwestionariusz kandydata ze zgodą na przetwarzanie danych
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej
 • dwa zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie

EGZAMIN WSTĘPNY – 5 czerwca 2020 r. (piątek), godzina 9:00

 1. Spotkanie ogólne dyrektora szkoły z kandydatami i rodzicami, sala 38, III piętro, godz. 9:00
 2. Egzamin praktyczny:
  – rysunek
  – malarstwo
  – kompozycja przestrzenna
 3. Egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia
10 czerwca 2020 r. godz. 12:00
informacja tel. 86 21 88 419 lub w zakładce z wynikami na szkolnej stronie internetowej

Składanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
do 30 czerwca 2020 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych
30 czerwca 2020 r. po godz. 15:00

Spotkanie z uczniami i rodzicami klas pierwszych
2 lipca 2020 r. godz. 16:00