Terminy 2018

Terminy składania dokumentów i rekrutacji
do Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży
na rok szkolny 2018/2019

(Podstawa prawna Roz. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011r r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych)
 Terminy składania dokumentów i rekrutacji 2018

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW – od 12 marca do 8 czerwca 2018 r.

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy III gimnazjum
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne
 • Zaświadczenie lekarskie

EGZAMIN WSTĘPNY – 9 czerwca 2018 r. (sobota)

Harmonogram przebiegu egzaminów wstępnych

 • 9:00 – 9:20 (s. 38 III piętro) – spotkanie ogólne dyrektora szkoły z kandydatami i rodzicami

EGZAMIN:

 • część praktyczna
  malarstwo
  rysunek
  kompozycja przestrzenna
 • część ustna
  ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum.
 

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Liceum Plastycznego
11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) godz. 12:00
informacja tel. 086 21 88 419 lub w zakładce z wynikami na szkolnej stronie internetowej

Składanie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

do 27 czerwca 2018 r. godz. 12:00

OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
27 czerwca 2018 r. godz. 15:00

Spotkanie z uczniami i rodzicami klas PIERWSZYCH
29 czerwca 2018 r. (piątek) godz. 16:00