Terminy 2017

Terminy składania dokumentów i rekrutacji
do Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży
na rok szkolny 2017/2018

(Podstawa prawna Roz. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011r r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych)
 

Pobierz plik

Terminy składania dokumentów i rekrutacji 2017

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW – od 10 marca do 9 czerwca 2017 r.

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy III gimnazjum
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne
 • Zaświadczenie lekarskie

EGZAMIN WSTĘPNY – 10 czerwca 2017 r. (sobota)

Harmonogram przebiegu egzaminów wstępnych

 • 9:00 – 9:20 (s. 38 III piętro) – spotkanie ogólne dyrektora szkoły z kandydatami i rodzicami

EGZAMIN:

 • część praktyczna
  malarstwo
  rysunek
  kompozycja przestrzenna
 • część ustna
  Ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum.
 

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW przyjętych do Liceum Plastycznego

12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) godz. 12:00
informacja tel. 086 218 84 19 lub w zakładce z wynikami na szkolnej stronie internetowej

Składanie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

do 27 czerwca 2017 r. godz. 16:00

OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH UCZNIÓW DO KLASY I 
28 czerwca 2017 r. godz. 12:00

Ogłoszenie wolnych miejsc 
38 czerwca 2017 r. godz. 15:00

Spotkanie z uczniami i rodzicami klas I
30 czerwca 2017 r. (piątek) godz. 16:00