Wyniki I etapu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA
do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży:

 1. Bobran Kewin – 65 pkt
 2. Chrzanowska Julia – 54 pkt
 3. Dębiec Maja – 78 pkt
 4. Dmochowska Kinga – 56 pkt
 5. Duchnowska Adrianna – 61 pkt
 6. Dudziec Karolina – 55 pkt
 7. Faszcza Maria Hanna – 64 pkt
 8. Filochowska Aleksandra – 61 pkt
 9. Gałązka Natalia – 59 pkt
 10. Głębocka Magdalena – 64 pkt
 11. Klemczak Zuzanna – 63 pkt
 12. Krakowska Zuzanna – 54 pkt
 13. Krupa Amelia – 53 pkt
 14. Kunicka Oliwia – 51 pkt
 15. Kurpiewska Patrycja – 63 pkt
 16. Levchenko Anastasiia – 76 pkt
 17. Lipińska Karolina – 46 pkt
 18. Majewski Jan – 55 pkt
 19. Malesa Gabriela – 55 pkt
 20. Mieczkowska Monika – 61 pkt
 21. Niedźwiedzka Małgorzata – 49 pkt
 22. Nitkowski Filip – 80 pkt
 23. Plona Oliwia – 56 pkt
 24. Sienicka Julia Wiktoria – 60 pkt
 25. Szelągowski Jakub – 54 pkt
 26. Wiśniewska Maria – 55 pkt
 27. Zaczek Natalia – 45 pkt
 28. Zakrzewska Natalia – 45 pkt
 29. Załuska Katarzyna – 57 pkt
 30. Załuska Marta – 68 pkt

Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia:

brak

Kandydaci, którzy nie zgłosili się na egzamin:

 1. Nowakowski Oskar
 2. Pykało Julia

Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia – 30 pkt.

Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy I jest dostarczenie do 06.08.2020 do godz. 12:00 oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.  Przypominamy także, że o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej PLSP decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na listach kandydatów do szkoły.

Ostateczna lista przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży zostanie ogłoszona 6 sierpnia 2020 r. po godzinie 15:00

Na rok szkolny 2020/2021 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży planuje utworzenie jednej klasy pierwszej. Liczba miejsc w klasie – 24.