Rok 2021 rokiem Cypriana Kamila Norwida

W uznaniu zasług Cypriana Kamila Norwida dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.

Nasi uczniowie poznając twórczość Mistrza czczą Jego pamięć recytując Jego wiersze.

Wiersz Cypriana Kamila Norwida „Coś ty Atenom zrobił Sokratesie” recytuje Jan Majewski, uczeń klasy II, przygotowany przez nauczyciela języka polskiego – Zbyszka Rutkowskiego