Specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne CEA

Głównym celem działalności Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych CEA jest sprawowanie profesjonalnej opieki nad szeroko rozumianą społecznością szkół muzycznych, plastycznych, baletowych i burs szkolnictwa artystycznego w Polsce oraz upowszechnianie wiedzy o psychologicznych i pedagogicznych aspektach edukacji artystycznej.

Po szczegółowe informacje odsyłamy bezpośrednio na stronę CEA:
https://www.gov.pl/web/cea/specjalistyczne-poradnie-cea

Zachęcamy do korzystania.