Sprawozdania z działalności

Członkowie Stowarzyszenia im. Profesor Simony Kossak z siedzibą w Łomży dnia 14 maja 2016 roku wzięli udział w dniu otwartym Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży zorganizowanym podczas Nocy Muzeów. Spośród licznych atrakcji jakie zostały przygotowane dla gości należy wymienić:

Warsztaty plastyczne z malarstwa z udziałem nauczycieli
Teresy Adamowskiej oraz Anny Karwowskiej

Otwarta pracownia grafiki dla zwiedzających
pod okiem Katarzyny Swoińskiej i Magdaleny Rusieckiej można było zwiedzić pracownię, zobaczyć warsztat graficzny oraz prace tu powstające.

Pokaz animacji i filmów autorstwa uczniów Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży
Opiekun: Ewa Skłodowska

Spotkanie w pracowni rzeźby, przygotowanie wystawy prac:
Opiekun: Urszula Sępkowska

Liceum plastyczne oraz Stowarzyszenie składa serdecznie podziękowania uczniom Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży za bezinteresowną pomoc i wkład włożony w organizację tego niezwykłego dnia.

 

W czasie trwania Nocy Muzeów, Stowarzyszenie im. Profesor Simony Kossak z siedzibą w Łomży zorganizowało akcję charytatywną na rzecz stypendium dla ucznia zdolnego plastycznie w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki pomocy Członków Stowarzyszenia, bezinteresownej pracy uczniów i hojność darczyńców udało się pozyskać środki na stypendium w wysokości 1.465 zł.

Dokładne informacje dotyczące przekazania środków dla ucznia/ów dostępne będą we wrześniu 2016 roku.

Za organizację i sprawny przebieg akcji charytatywnej Stowarzyszenie im. Profesor Simony Kossak z siedzibą w Łomży pragnie podziękować: Lidii J. Radziwanowicz, Antoniemu Mieczkowskiemu, Krystynie Wiśniewskiej – Czarny, Grażynie Mierzejewskiej, Annie Faszcza oraz Zbyszkowi Rutkowskiemu.

 

Członkowie Stowarzyszenia im. profesor Simony Kossak z siedzibą w Łomży, począwszy od listopada 2015 roku zorganizowali i przeprowadzili cykl warsztatów artystycznych dla dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży.

warsztaty I:

Wykonanie monotypii graficznej o tematyce jesiennej – pracownia graficzna, opiekun: Katarzyna Swoińska
Wykonanie sesji fotograficznej dla dzieci: wcielenie się w postacie ze swoich ulubionych bajek; wykorzystanie technologii green screenu, fotomontaż – pracownia filmu i fotografii, opiekun: Ewa Skłodowska
Zwiedzanie pracowni szkolnych z dziećmi i opiekunami: Edyta Ejsmont
Bliskie spotkanie z gliną w pracowni rzeźby Urszuli Sępkowskiej.

 

warsztaty II:

Wykonanie monotypii graficznej o tematyce zimowej – pracownia graficzna, opiekun: Katarzyna Swoińska
Wykonanie wielkoformatowej pracy rysunkowo-malarskiej w pracowni malarstwa, opiekun: Anna Karwowska

 

warsztaty III:

Wykonanie monotypii graficznej pt: „Postać” – pracownia graficzna, opiekun: Magdalena Rusiecka, Michał Michalik

warsztaty IV:

Wykonanie monotypii graficznej o tematyce wiosennej „Łąka” – pracownia graficzna, opiekun: Katarzyna Swoińska
Spotkanie w bibliotece szkolnej, prezentacja i czytanie książki – teatru Kamishibai, opiekun: Edyta Ejsmont.

 

Stowarzyszenie podjęło się również współorganizacji Konkursu plastyczno-literackiego ” Co w lesie…” poświęconego swojej patronce profesor Simonie Kossak.

Do konkursu zaprosiliśmy uczniów gimnazjów z regionu. Opiekę organizacyjną i merytoryczną nad konkursem sprawowali członkowie Stowarzyszenia: Lidia Radziwanowicz, Katarzyna Swoińska, Edyta Ejsmont, Michał Michalik.

Do działań pracy w komisjach konkursu, warsztatach artystycznych oraz przygotowań związanych z przyjęciem gości w szkole oraz oprawy fotograficznej byli zaangażowani członkowie Stowarzyszenia:

Antoni Mieczkowski, Teresa Adamowska, Krystyna Wiśniewska-Czarny, Ewa Skłodowska, Anna Karwowska, Magdalena Rusiecka, Gabriela Horosz, Zbyszek Rutkowski, Anna Faszcza.

W pracę zaangażowali się również nauczyciele liceum plastycznego: Anna Wojsław, Urszula Sępkowska.

Wsparli przedsięwzięcie nagrodami: Małgorzata Wagner.