Władze stowarzyszenia

Zarząd:
Michał Michalik – prezes
Lidia Radziwanowicz – wiceprezes
Antoni Mieczkowski – skarbnik
Krystyna Wiśniewska-Czarny – sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Zbyszek Rutkowski – przewodniczący
Magdalena Rusiecka
Grażyna Mierzejewska