Władze stowarzyszenia

Zarząd:
Gabriela Horosz– prezes
Lidia Radziwanowicz – wiceprezes
Sylwia Znoińska – skarbnik
Ewa Skłodowska – sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Grażyna Mierzejewska
Urszula Alicja Sępkowska
Piotr Stasiński