Stypendia dla przyszłych licealistów

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC prowadzi nabór kandydatów do programu Marzenie o Nauce.

Program stypendialny Marzenie o Nauce, polega na finansowaniu utalentowanym uczniom nauki w najlepszych liceach w Polsce. Program skierowany jest do zdolnej młodzieży kończącej gimnazjum, pochodzącej z miejscowości do 30 tysięcy. Osoby, które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny oraz zostaną przyjęte do szkoły wskazanej przez EFC mogą liczyć na wsparcie przez cały okres nauki w liceum.
Stypendia przyznawane są na trzy lata, a w ramach wsparcia Fundacji uczniowie mają zagwarantowane m. in.:

  • zakwaterowanie i wyżywienie w bursie
  • podręczniki szkolne
  • lekcje języków obcych
  • zorganizowane wspólne wyjazdy na ferie i wakacje
  • opieke koordynatora regionalnego

O stypenida ubiegać się mogą uczniowie, którzy osiągnęli wyniki w nauce na poziomie nie niższym niż 4,5 lub są laureatami / finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych. Dochód w rodzinie nie może przekroczyć 900 zł netto na osobę.
Aby wziąć udział w rekrutacji należy w terminie od 15 lutego 2016 r. do 31 marca 2016 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy. Regulamin programu stypendialnego oraz więcej informacji o działalności Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego znajdziecie na stronie www.efc.edu.pl