Stypendium socjalne dla zdolnego ucznia przyznane!

Szanowni Nauczyciele i Uczniowie,

Stowarzyszenie im. Profesor Simony Kossak z siedzibą w Łomży serdecznie informuje społeczność Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży o przeprowadzonym posiedzeniu Komisji Stypendialnej dnia 26 października 2016 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków przyznania stypendium socjalnego dla ucznia naszej szkoły.
Do Komisji w składzie:
Pani Joanna Rakowska, Pani Małgorzata Wagner oraz Pan Zbyszek Rutkowski
wpłynęło 7 wniosków. Po analizie wniosków Komisja przyznała stypendium uczennicy klasy II Dominice Dumalewskiej.
Uczennica spełniała kryteria zawarte w regulaminie stypendium. Stypendium w kwocie 1515 zł zostanie wypłacone uczennicy jednorazowo.
Serdecznie gratulujemy!
Stowarzyszenie pragnie podziękować wszystkim uczniom za bezinteresowne przekazanie prac plastycznych na kiermasz z którego dochód w całości został przeznaczony na stypendium.
Dziękujemy również nauczycielom Liceum Plastycznego w Łomży za pomoc i wsparcie mentalne w przeprowadzeniu aukcji prac plastycznych oraz udział w Komisji Stypendialnej.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia im. Profesor Simony Kossak
Michał Michalik