Szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

Zapraszamy do zapoznania się aktualnym Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.

Pobierz plik

Rozporządzenie MKiDN w sprawie szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów