Szczęśliwa czternastka

W dniach 28 – 30 marca 2019 r. odbył się XIV Makroregionalny Przegląd Prac z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby.
Organizatorem tegorocznego przeglądu było Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. W przeglądzie uczestniczyło 15 szkół plastycznych polski północno-wschodniej. Licea plastyczne, (w tym nasze Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży), reprezentowali uczniowie klas trzecich, wytypowani przez swoich nauczycieli. Przegląd, podobnie jak co roku, miał na celu dokonanie oceny poziomu kształcenia z rysunku, malarstwa i rzeźby, spotkanie i konfrontację artystyczną utalentowanej młodzieży oraz wymianę doświadczeń pedagogicznych nauczycieli przedmiotów artystycznych.
Zadaniem uczestników przeglądu była prezentacja swoich szkolnych prac w dwóch z wymienionych dyscyplin oraz uczestnictwo w warsztatach o charakterze konkursu w jednej z nich. Zakodowane prace, zarówno te przywiezione, jak i wykonane na miejscu oceniła Komisja powołana przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, złożona z profesorów Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetów Artystycznych.

Podczas egzaminu konkursowego, kiedy to nasze trzy wspaniałe dziewczyny, Magdalena Budziszewska, Ada Krajewska i Izabela Zatko, rzeźbiły, malowały i rysowały, dyrekcja i nauczyciele, zwiedzali miasto Jacka Malczewskiego ściskając kciuki i śląc w eter wsparcie duchowe. W sobotni poranek skrywając emocje, czekaliśmy wszyscy na uroczyste ogłoszenie wyników. Zanim jednak nastąpiło, usłyszeliśmy dyskretne słowa uznania dla naszych prac od kilku osób, które już zwiedziły wystawę. Podziękowaliśmy pięknie niczego nie przeczuwając.
Oficjalny finał przeglądu nabierał rumieńców. Sala wypełniała się dostojnymi gośćmi, wśród których oprócz szacownej Komisji profesorów, był wizytator CEA, Pan Wojciech Myjak, sekretarz stanu w gabinecie premiera RP, Pan Marek Suski oraz przedstawiciele władz miasta Radomia. Przywitano nas utworem Fryderyka Chopina, wykonanym przez młodą pianistkę. Potem nastąpiło odczytanie nazwisk zwycięzców konkursu, wręczanie nagród i dyplomów, niekończące się gratulacje i nasza wielka radość ze zwycięskiego, II miejsca Izy Zatko, a jednocześnie II pozycji naszej szkoły w makroregionie.
Dziewczyny udowodniły, że praca i determinacja w słusznej sprawie ma sens. Spisały się na medal uzyskując grupowo bardzo wysoką punktację, za co jesteśmy wdzięczni i dumni jako cała społeczność szkolna.
Iza Zatko, laureatka indywidualna zawalczy na pewno w kolejnym, ostatnim etapie konkursu o indeks na wybraną wyższą uczelnię artystyczną. Niewykluczone jednak, że po zliczeniu punktów w rankingu ogólnopolskim nastąpi jeszcze jakaś niespodzianka.
Wystawa pokonkursowa w pięknych murach radomskiej kuźni sztuki odsłoniła ogrom talentów i tendencji artystycznych szkół naszego makroregionu i zmotywowała nas wszystkich do dalszych poszukiwań twórczych. Do przeglądu uczennice przygotowywane były przez nauczycielki rysunku i malarstwa: Annę Karwowską i Teresę Adamowską oraz nauczyciela rzeźby – Adama Tymińskiego.
Dopełnieniem wyjazdu była wizyta w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Wiosenna uroda miejsca – dworu Józefa Brandta z okalającym parkiem, pełnym rzeźb i instalacji największych współczesnych artystów, jak i przypadkowe, ale niezwykle miłe spotkanie z profesorem krakowskiej ASP, Zbigniewem Sałajem sprawiły, że wróciliśmy z podróży szczęśliwi, pełni wrażeń, z nowymi inspiracjami do pracy.

Teresa Adamowska