Wyniki konkursu plastyczno-literackiego „Co w lesie…”

Uduchowiony homo sapiens jest jedynym na świecie stworzeniem, które przysparza innym cierpień bez racjonalnego powodu. Ziemia nie jest naszą własnością, my jesteśmy jej współlokatorami. Kwiat, gwiazdę, kamień, człowieka przenika ta sama iskra Boża. Ci, którzy nauczą się współodczuwać z rośliną i zwierzęciem, potrafią zrozumieć innych i będą lepsi dla siebie.

Simona Kossak

Część plastyczna:

 I Konkurs literacko – plastyczny „Co w lesie…” miał charakter ogólnopolski. W kategorii plastycznej wzięło udział 78 uczniów szkół gimnazjalnych i nadesłano 80 prac będących efektem zaangażowania zarówno autorów, jak i ich nauczycieli – opiekunów artystycznych, za co organizator wyraża uznanie i podziękowanie.

Jury wysoko oceniło stronę merytoryczną i poziom artystyczny, odnosząc się do zasad regulaminowych konkursu. Wielorakość technik plastycznych nadesłanych prac i oryginalne interpretacje tematu dają organizatorowi poczucie satysfakcji i spełnienia oczekiwań, a jednocześnie budzą nadzieję na rozwój tego artystycznego przedsięwzięcia w kolejnych edycjach.
Wyrażamy nadzieję, że propagowanie wśród ludzi młodych stylu życia opartego na szacunku do natury, stanie się nie tylko modą, ale także powszechnym stanem świadomości.
Nadesłane na konkurs prace świadczą o wrażliwości młodzieży, o umiejętności opowiadania językiem plastycznym na temat natury, która wciąż tak intensywnie działa na wyobraźnię, ale także budzi moralny niepokój o przetrwanie.

W dniu 26 kwietnia 2016 r. komisja  złożona z artystów plastyków, nauczycieli rysunku i malarstwa Liceum Plastycznym im. Wojciecha Kossaka w Łomży w składzie :

 • mgr Antoni Mieczkowski, nauczyciel malarstwa i rysunku oraz podstaw projektowania i kompozycji
 • mgr Anna Karwowska, nauczyciel malarstwa i rysunku
 • mgr Teresa Adamowska, nauczyciel malarstwa i rysunku

dokonała przeglądu i oceny prac plastycznych  prezentujących różne techniki.
Ponadto komisja postanowiła otworzyć dodatkową kategorię dla szkół plastycznych i nagrodzić uczniów w tej grupie specjalistycznymi warsztatami graficznymi.
Po analizie formalnej i merytorycznej dokonano następującej oceny przyznając po pięć równorzędnych nagród w obydwu grupach uczestników:

GRUPA I  – uczestnicy z regionu północno-wschodniego Polski

NAGRODY RÓWNORZĘDNE: 

 1. Paulina Rozwadowska, Publiczne Gimnazjum im.Adama Mickiewicza w Szepietowie
 2. Izabela Dutkowska, Zespół Szkół w Wiźnie
 3. Martyna Niemyjska, Zespół Szkół – Gimnazjum w Klukowie
 4. Natalia Olszewska, Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zambrowie
 5. Aleksandra Zalewska, Gimnazjum nr 5 w Ostrołęce

Kwalifikacja do wystawy i na warsztaty artystyczne:

 1. Bartosz Dolinkiewicz, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łomży
 2. Gabriela Roszkowska, Zespół Szkół – Gimnazjum im. ks. M. Sopoćki w Turośni Kościelnej
 3. Milena Książek, Gimnazjum Publiczne im. Armii Krajowej, Długosiodło
 4. Weronika Szykalska, Zespół Szkół im. ks Jerzego Popoełuszki w Juchnowcu Górnym
 5. Katarzyna Szwaczyk, Gimnazjum Publiczne i. Armii Krajowej, Długosiodło
 6. Marek Citkowski, Gimnazjum im. płk W.Pileckiego, Knyszyn
 7. Milena Trzaska, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łomży
 8. Anita Chrostowska,  Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem
 9. Jagoda Łobodzińska, Dom dziecka w Białowieży

GRUPA II – uczniowie OSSP w Łodzi

NAGRODY RÓWNORZĘDNE:

 1. Kamila Suska
 2. Alicja Świątczak
 3. Oliwia Majewska
 4. Paulina Sęk
 5. Amelia Maros

Kwalifikacja do wystawy i na warsztaty artystyczne:

 1. Wiktoria Szeląg
 2. Patrycja Król
 3. Zuzanna Zalewska
 4. Katarzyna Tyrpiał
 5. Weronika Szachniewic
 6. Oliwia Suwald
 7. Emilia Lewandowska
 8. Paweł Kowalczyk
 9. Magdalena Jędrzejczak
 10. Alicja Świątczak

Część literacka:

Jury konkursu plastyczno-literackiego „Co w lesie…” w składzie:

 1.  Henryk Gała, poeta i literat

 2.  mgr Edyta Ejsmont, nauczyciel języka polskiego

 3.  mgr Zbyszek Rutkowski, nauczyciel języka polskiego

spośród  nadesłanych prac postanowiło przyznać dwie nagrody oraz cztery wyróżnienia i są one potwierdzeniem zaproszenia do udziału w warsztatach.

W dziedzinie poezji:

I NAGRODANatalia Zajkowska za wiersz pt. ”Smutna Dziedzinka”- Zespół Szkół nr 4, Gimnazjum nr 2 w Suwałkach.

WYRÓŻNIENIE  – Julia Małaszewicz – Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym im. ks. Jerzego Popiełuszki.

WYRÓŻNIENIE – Jakub Radziejewski – Gimnazjum w Turośni Kościelnej im. ks. Michała Sopoćki.

W dziedzinie prozy:

I NAGRODA- Aleksandra Kuczyńska za opowiadanie pt. „Las od środka”, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym im. ks. Jerzego Popiełuszki.

WYRÓŻNIENIE – Natalia Zajkowska za opowiadanie pt. „Co w lesie piszczy…?”- Zespół Szkół nr 4, Gimnazjum nr 2 w Suwałkach.

WYRÓŻNIENIEAleksandra Bielska za opowiadanie pt. „Leśna przygoda – nowe życie”- Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w  Zambrowie.

Na konkurs nadesłano 21 prac – wierszy i opowiadań. W trakcie oceny prac jury zwracało szczególną uwagę na zgodność prac z tematem, poprawność językową  oraz kreatywność. Większość nadesłanych prac dotyczy  konkursowej tematyki, ale pojawiły się także teksty, w których las potraktowano  tylko jako miejsce akcji lub jako pretekst do snucia rozważań na temat niezwiązany z przyrodą. Tymczasem to natura miała być podmiotem refleksji i opisu. Uczestnicy konkursu wykazali się wrażliwością na piękno i bogactwo natury, a także troską o jej przyszłość.

Podsumowania konkursu – wręczenie nagród oraz części warsztatową, organizatorzy zaplanowali na piątek, 3 czerwca 2016 roku.
Uroczyste otwarcie nastąpi około godziny 10.30.
Część warsztatową dla uczniów i nauczycieli, opiekunów planujemy od godziny 12.00.

Zaproszeni uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

Do oficjalnego, listownego Zaproszenia dla każdego z uczestników dołączymy szczegółowy harmonogram przebiegu imprezy. Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie przyjazdu. Informacje prosimy przekazać drogą mailową na adres:katarzyna.swoinska(at)gmail.com, lub telefonicznie do sekretariatu szkoły:  86 218 84 19.

Otwórz dokument Wyniki konkursu – pobierz plik pdf