Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów ZAKWALIFIKOWANYCH do przyjęcia

Lista kandydatów NIEZAKWALIFIKOWANYCH do przyjęcia

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
do 14 lipca 2021 r. do godz. 16:00

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży ogłoszona zostanie
16 lipca 2021 r.