Wyróżnienia na Festiwalu Zorzy Polarnej

Dnia 24 Stycznia 2020r. odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy VI Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Niebo w kolorze – Spotkanie z Zorzą Polarną”. Konkurs był jednym z wydarzeń VIII Festiwalu Zorzy Polarnej.

Uczennice klasy I Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży : Karolina Głębocka i Sylwia Korwek zostały zauważone i wyróżnione w tym konkursie. Praca Karoliny została zakwalifikowana do udziału w wystawie a praca Sylwii zdobyła wyróżnienie. Na konkurs wpłynęło 2165 prac. Na wystawie zaprezentowano 62 prace nagrodzone i 98 prac zakwalifikowano na wystawę.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie TRAKT w Płocku.

Wyróżnione prace plastyczne powstały na zajęciach Projektowania Graficznego pod opieką Pani Magdaleny Rusieckiej.

Więcej informacji na stronie: www.facebook.com/FestiwalZorzyPolarnej/