Zaproszenie do udziału w konkursie CO W LESIE…

Otwórz dokument Wyniki konkursu plastyczno-literackiego „Co w lesie…” – pobierz plik pdf 

 

Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży wraz ze Stowarzyszeniem im. profesor Simony Kossak z siedzibą w Łomży
zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie literacko – plastycznym pod hasłem „CO W LESIE……”

simona

Konkurs został poświęcony profesor Simonie Kossak – popularyzatorce wiedzy przyrodniczej, bezkompromisowej działaczce na rzecz ochrony przyrody, zwłaszcza Puszczy Białowieskiej, gdzie mieszkała ponad 30 lat w starej leśniczówce „Dziedzinka”. Profesor Simona Kossak była znana przede wszystkim z codziennych audycji Dlaczego w trawie piszczy, czyli „Gawęd” o zwierzętach, prezentowanych na antenie Polskiego Radia Białystok. To właśnie jej pasja i miłość do zwierząt sprawiły, że zyskała rozgłos i uchodziła za osobę wyjątkową i niezwykłą. Zwłaszcza związki Profesor Simony z dzikimi zwierzętami, które oswajała, obserwowała i badała, którymi się opiekowała i w towarzystwie których mieszkała całe życie przeszły do legendy i przyczyniły się do jej popularności.

Organizatorzy konkursu pragną popularyzować idee Profesor Simony Kossak i w sposób twórczy nawiązywać do działań swej Patronki. Pragniemy, aby młodzi ludzie odnaleźli w sobie podobną pasję i wrażliwość, potrafili cieszyć się kontaktem z dziką przyrodą, a także by uczyli się dbać o to co najcenniejsze – nasz świat.

Cele konkursu:

  • przybliżenie dorobku naukowego profesor Simony Kossak,
  • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej,
  • propagowanie twórczości literackiej,
  • wspieranie i promowanie talentów literackich i plastycznych (stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd twórcom),
  • zachęcanie do stosowania różnorodnych środków artystycznych w celu wyrażania swoich przeżyć, emocji
  • integracja młodych twórców

Przedmiotem konkursu są prace uczniów przygotowane w kategoriach:
Literacka:
Wiersz lub opowiadanie.
Prace literackie powinny być napisane czcionką Times New Roman bądź Arial 12, interlinia 1,5 pkt.
Plastyczna:
Praca malarska wykonana w dowolnej technice malarskiej, format A3.
Praca rysunkowa – komiks; format od A4 do A3.

Zasady uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjum.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Każdy uczestnik może wziąć udział w obu kategoriach konkursowych.

Pełen regulamin konkursu dostępny jest w pliku poniżej:

Otwórz dokument Regulamin konkursu dla uczniów gimnazjów „Co w lesie…”