Zestaw podręczników szkolnych

JĘZYK POLSKI
Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej Pabisek, Lustra świata , WSiP, 2012
cz.1,2 – klasa I  cz.3 –  klasa II  cz. 4 – klasa III  cz.5 – klasa IV

JĘZYK ANGIELSKI
Virgina Evans, Jenny Dooley Matura Prime Time plus: pre – Intermediate, Intermediate,  upper – Intermediate,Egis, klasa I,II,III
Virgina Evans, Jenny Dooley, Matura-repetytorium. Poziom Podstawowy, Egis – Express Publishing, klasa III-IV
Virgina Evans, Jenny Dooley, Matura-repetytorium. Poziom Rozszerzony, Egis – Express Publishing, Klasa III-IV

JĘZYK NIEMIECKI
K.Łuniewska, Z.Wąsik, U.Tworek, M.Zagórna, Alles Klar, cz.1a, WSiP, 2012

JĘZYK ROSYJSKI
M.Zybert, Nowyj Dialog, WSiP, 2012

JĘZYK WŁOSKI
T. Marin, S. Magnelli,  NuovoProgetto Italiano 1, Edilingua, 2013

HISTORIA
Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX., Nowa Era,
Zrozumieć przeszłość. Wiek XX., Nowa Era, poziom rozszerzony

Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski, Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze 
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres rozszerzony, cz. 1 , Nowa Era

Paweł Klint, Piotr Galik,  Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne 
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres rozszerzony, cz. 2, Nowa Era;

Piotr Galik,  Zrozumieć przeszłość. Lata 1815–1939 
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres rozszerzony, cz. 3, Nowa Era;

Jarosław Kłaczkow, Agnieszka Zielińska,  Dzieje najnowsze po 1939 roku 
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres rozszerzony, cz. 4, Nowa Era

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi, Nowa Era, 2011

GEOGRAFIA
J.Kop, M.Kucharska, E.Szkurłat, Tylko geografia. Zakres podstawowy., PWN, 2012

BIOLOGIA
Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski, Biologia na czasie, Nowa Era

CHEMIA
R.Hassa, A. Mrzigod, To jest chemia, Nowa Era, 2012

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Zbigniew Makieła, Tomasz Rechwał, Krok w przedsiębiorczość, Nowa Era

MATEMATYKA
M.Antek, K.Belka, P.Grabowski. Prosto do matury, Nowa Era, 2013
dla klasy I, II, III poziom podstawowy i II,III poziom rozszerzony

FIZYKA
Marcin Braun, Weronika Śliwa, Odkryć fizykę, Nowa Era, 2012

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
Arkadiusz Gawełek, Odkrywamy na nowo, Operon, 2012

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Jarosław Słoma, Żyję i działam bezpiecznie, Nowa Era 2012

RELIGIA
Ks.Zb.Marek SJ, Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele, WAM, Kraków 2001