Wyniki Biennale Grafiki Artystycznej w Szczecinie 2018

Gratulujemy! Wyróżnienie Regulaminowe dla Klaudii Niedbały oraz Nominację do Nagród dla Katarzyny Maliszewskiej z klasy IV przyznało Jury XII Ogólnopolskiego (I Międzynarodowego) Biennale Grafiki Artystycznej Uczniów Średnich Szkół Plastycznych w Szczecinie.W konkursie wzięły udział 23 szkoły, 20 szkół z Polski orza szkoła z Bułgarii, Niemiec i Białorusi. Nadesłano na konkurs 423 prace. Do wystawy pokonkursowej Jury zakwalifikowało 120 prac. W opinii Jury konkursu na uwagę zasługuje bardzo liczny udział uczniów w konkursie oraz bardzo wysoki profesjonalny poziom prezentowanych prac. Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 15 czerwca 2018 roku w salach Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Nauczycielem prowadzącym obu uczennic jest Katarzyna Swoińska. (ks)