Apel do młodych

Drodzy uczniowie, 
pamiętajcie, że czas zawieszenia zajęć edukacyjnych w szkołach, to nie ferie ani czas wolny. Dostrzeżcie powagę sytuacji i zachowajcie się odpowiedzialnie – czas kwarantanny należy spędzić w domu.

  • Unikajcie zatłoczonych miejsc.
  • Zaniechajcie organizowania spotkań towarzyskich i zredukujcie kontakty do minimum.
  • Pozostańcie w domu i zaniechajcie wychodzenia do klubów, kawiarni, czy restauracji.
  • Unikajcie kontaktu z osobami starszymi, których odporność może być osłabiona.